Poradnia POZ

Lek.spec.chorób wewnętrznych –Barbara Chorzela-Ryba
Lek.spec.chorób wewnętrznych-Marek Rajca
Lek.med. Małgorzata Szmal
Lek.specjalista chorób dziecięcych –Władysław Paprotny
Lek.pediatra, spec.chorób płuc – Krystyna Tądos
Lek. specjalista chorób wew. Marek Szczepański
Lek. chorób wew. weronika Żelazik – Tarko
Lek. specjalista pediatra i pulmonolog Krystyna Banaś – Felus
Lek. pediatra Zdzisława Lis