Poradnia diabetologiczna-kompleksowa opieka nad pacjentem z cukrzycą

Lek.spec.chorób wewnętrznych – Rafał Zych
Lek.spec.diabetologii – Jolanta Bańkowska
Lek. spec. diabetolog Małgorzata Bednarczyk